SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "220 smtp.gmail.com ESMTP f74sm9123439pfa.36 - gsmtp "
SMTP -> get_lines(): $data is "220 smtp.gmail.com ESMTP f74sm9123439pfa.36 - gsmtp "
SMTP -> FROM SERVER:220 smtp.gmail.com ESMTP f74sm9123439pfa.36 - gsmtp
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-SIZE 35882577 "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-ENHANCEDSTATUSCODES "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING "
SMTP -> get_lines(): $str is "250-CHUNKING "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING 250-CHUNKING "
SMTP -> get_lines(): $data was "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING 250-CHUNKING "
SMTP -> get_lines(): $str is "250 SMTPUTF8 "
SMTP -> get_lines(): $data is "250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING 250-CHUNKING 250 SMTPUTF8 "
SMTP -> FROM SERVER: 250-smtp.gmail.com at your service, [103.216.112.35] 250-SIZE 35882577 250-8BITMIME 250-AUTH LOGIN PLAIN XOAUTH2 PLAIN-CLIENTTOKEN OAUTHBEARER XOAUTH 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-PIPELINING 250-CHUNKING 250 SMTPUTF8
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "334 VXNlcm5hbWU6 "
SMTP -> get_lines(): $data is "334 VXNlcm5hbWU6 "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "334 UGFzc3dvcmQ6 "
SMTP -> get_lines(): $data is "334 UGFzc3dvcmQ6 "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "235 2.7.0 Accepted "
SMTP -> get_lines(): $data is "235 2.7.0 Accepted "
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250 2.1.0 OK f74sm9123439pfa.36 - gsmtp "
SMTP -> get_lines(): $data is "250 2.1.0 OK f74sm9123439pfa.36 - gsmtp "
SMTP -> FROM SERVER:250 2.1.0 OK f74sm9123439pfa.36 - gsmtp
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250 2.1.5 OK f74sm9123439pfa.36 - gsmtp "
SMTP -> get_lines(): $data is "250 2.1.5 OK f74sm9123439pfa.36 - gsmtp "
SMTP -> FROM SERVER:250 2.1.5 OK f74sm9123439pfa.36 - gsmtp
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "354 Go ahead f74sm9123439pfa.36 - gsmtp "
SMTP -> get_lines(): $data is "354 Go ahead f74sm9123439pfa.36 - gsmtp "
SMTP -> FROM SERVER:354 Go ahead f74sm9123439pfa.36 - gsmtp
SMTP -> get_lines(): $data was ""
SMTP -> get_lines(): $str is "250 2.0.0 OK 1505924836 f74sm9123439pfa.36 - gsmtp "
SMTP -> get_lines(): $data is "250 2.0.0 OK 1505924836 f74sm9123439pfa.36 - gsmtp "
SMTP -> FROM SERVER:250 2.0.0 OK 1505924836 f74sm9123439pfa.36 - gsmtp
Nhà phân phối thiết bị điện công nghiệp tự động hóa SCHNEIDER ELECTRIC
Trang chủ  /  Liên hệ
Thông tin liên hệ
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN LONG NGUYỄN

ĐCVP: Số 71 A1 khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Ma,i HN

ĐT: 024 354 09147 - Fax: 024 354 09146

Email:ceo.longnguyen@gmail.com

Web: www.evnonline.vn

Cam kết chất lượng cao, bảo hành 12 tháng với mọi sản phẩm

Uy tín và kinh nghiệm hơn 5 năm cung cấp trên thị trường, luôn dẫn đầu về giá

Giá tốt, bảo hành 12T, tư vấn nhiệt tình, miễn phí vận chuyển, hỗ trợ 24/7